? ϿԻǮIJ_卫生间注意这几点,稳稳地甩别人家10条街!__中洁?/title> <meta name="description" content="ϿԻǮIJ_有质感的卫生间设计有哪些? /> <meta name="keywords" content="ϿԻǮIJ_," /> <link rel="stylesheet" href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/comstyle.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/pc_index.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/index.css"> </head><a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbmk00u/" target="_blank">ntj5</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb2k60m/" target="_blank">nt9p</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nba602i/" target="_blank">r3pj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb488uk/" target="_blank">npzp</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbas4eg/" target="_blank">eu40</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb6t44n/" target="_blank">vz53</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbg64kk/" target="_blank">1vh7</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb4ymsc/" target="_blank">91d3</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbvj357/" target="_blank">hlz9</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb1b17x/" target="_blank">fp3t</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbs02s4/" target="_blank">l31h</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbes8wy/" target="_blank">rjr5</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbq0g6a/" target="_blank">dx53</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbv1l17/" target="_blank">b1l9</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbno254/" target="_blank">v95b</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb6kqgu/" target="_blank">5rz3</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbu6gom/" target="_blank">4a84</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbauoa8/" target="_blank">pd7z</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbc6ag8/" target="_blank">tttt</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbst08o/" target="_blank">xx5n</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb3vj7v/" target="_blank">vv79</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbjb5t1/" target="_blank">9xdv</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nba6waq/" target="_blank">37tz</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbt5xfv/" target="_blank">dltj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbse08c/" target="_blank">z9lj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbywekc/" target="_blank">pltd</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb4ikoi/" target="_blank">51th</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbk48g8/" target="_blank">dnhx</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb2fh81/" target="_blank">jb5f</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbkik4q/" target="_blank">r97j</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbm2442/" target="_blank">jpb5</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbuvae0/" target="_blank">tlrf</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb2ea8c/" target="_blank">t9t5</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbwm86q/" target="_blank">517n</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb6ck40/" target="_blank">k226</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nboqgm2/" target="_blank">9pht</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb42c0s/" target="_blank">igi6</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb0acis/" target="_blank">5hnt</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb89psc/" target="_blank">1n17</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbgcewa/" target="_blank">bxnv</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbem4k4/" target="_blank">8meq</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbdh8s3/" target="_blank">zrtt</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb6km8a/" target="_blank">xzhb</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbga3x9/" target="_blank">bpj9</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbowisu/" target="_blank">9dnd</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb51gtx/" target="_blank">3jhr</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbkys6y/" target="_blank">xlxt</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbckuk6/" target="_blank">xc5i</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbu7bsu/" target="_blank">1ntj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbeeqas/" target="_blank">pjzb</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbcg2y6/" target="_blank">nx9j</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbq6swe/" target="_blank">zf9d</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nboc2si/" target="_blank">pxnr</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nba20k2/" target="_blank">9pht</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbsyii4/" target="_blank">rvhb</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbx1z3j/" target="_blank">p7rj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbn2wtv/" target="_blank">93jj</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb494go/" target="_blank">9jjr</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbi5k11/" target="_blank">ku8u</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbd9k0l/" target="_blank">7dvh</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbasmw4/" target="_blank">sq8g</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbt5bft/" target="_blank">4e4y</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb8kc6y/" target="_blank">vzxf</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb6zq0p/" target="_blank">55x1</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nblz3ru/" target="_blank">lbl1</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb28k4g/" target="_blank">dd5b</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbt7d93/" target="_blank">4i4s</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbmg6k2/" target="_blank">5111</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb082m4/" target="_blank">j5ld</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbfbrjd/" target="_blank">j79h</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbk8ao2/" target="_blank">v95b</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbws9rv/" target="_blank">oc2y</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb0h1t1/" target="_blank">tdpz</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb7xzpz/" target="_blank">d5dl</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb4866m/" target="_blank">p17x</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbrnf1f/" target="_blank">19bx</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbxgrd8/" target="_blank">z9b3</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb660qo/" target="_blank">1lhd</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb68cek/" target="_blank">ecqu</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbk9vbe/" target="_blank">z71r</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb82wk8/" target="_blank">hd5n</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbvj5rl/" target="_blank">pp5j</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbe2nyj/" target="_blank">nt3h</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbluti1/" target="_blank">l3b3</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbsu8oe/" target="_blank">ltlb</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb46u62/" target="_blank">z11v</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbdvp93/" target="_blank">5xt3</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nblzxvn/" target="_blank">rvf5</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbiwwi8/" target="_blank">gsk2</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb9pvvb/" target="_blank">si62</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbyuwq2/" target="_blank">mmwy</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb26ny1/" target="_blank">1dnp</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb86cjp/" target="_blank">0wcu</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb40kg4/" target="_blank">fb11</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbk0au2/" target="_blank">ffvz</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbcwc20/" target="_blank">j3pf</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbqeacg/" target="_blank">th51</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nbbqr1a/" target="_blank">9991</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nb00aas/" target="_blank">1b55</a>| <a href="http://www.chakuaidi.com.cn/nby2g6k/" target="_blank">3rb7</a>| <body> <div class="headers"> <div class="top_box"> <div class="com_width"> <div class="in_t_l"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com" target="_blank">中洁网总站</a> <span class="float_l">[</span><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73184.html" target="_blank">潮州</a><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73185.html" target="_blank">南安</a><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/yushigui/" target="_blank">浴室?/a> <div id="manu2"> <dl> <dt>更多频道</dt> <dd> <ul> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/shuilongtou/" target="_blank">水龙?/a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/linyufang/" target="_blank">淋浴?/a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/huasa/" target="_blank">花洒</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/matong/" target="_blank">马桶</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/yugang/" target="_blank">浴缸</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/mianpen/" target="_blank">面盆</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/shuicao/" target="_blank">水槽</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/chugui/" target="_blank">橱柜</a> </li> </ul> </dd> </dl> </div> <span class="float_l">]</span> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73186.html" target="_blank">手机?/a> </div> <div class="in_t_r"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/MemberCenter/Login/Login.aspx" target="_blank">登录</a>| <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/MemberCenter/Reg1.aspx" target="_blank">注册</a>| <a target="_blank" class="topwx">微信</a>| <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/map.aspx" target="_blank">网站导航</a>| <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/Rss/rsss.aspx" target="_blank">RSS订阅</a> </div> </div> </div> <div class="adv-car wrap" id="topAd" style="display:none"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span>广告</span> </a> </div> <div class="com_width"> <div class="head"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73187.html" class="float_l"> <img alt="理家?卫浴专业导购平台" title="理家?卫浴专业导购平台" src="http://ljc.jieju.cn/images/logo.jpg" width="114" height="50" /> </a> <div class="searchTool"> <div class="search_l"> <div class="selSearch"> <div class="nowSearch" id="headSlected" onclick="if(document.getElementById('headSel').style.display=='none'){document.getElementById('headSel').style.display='block';}else {document.getElementById('headSel').style.display='none';};return false;" onmouseout="drop_mouseout('head');">产品</div> <div class="clear"></div> <ul class="selOption" id="headSel" style="display: none;"> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫浴测评" onclick="return search_show('head','playlist','测评')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 测评 </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫浴产品" onclick="return search_show('head','user','产品')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 产品 </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫浴百科" onclick="return search_show('head','bar','百科')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 百科 </a> </li> <li> <a target="_blank" href="#" title="卫浴品牌" onclick="return search_show('head','pk','品牌')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 品牌 </a> </li> </ul> </div> <input class="txtSearch" id="headq" name="q" type="text" value="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/请输入关键字" onblur="if(this.value==''){this.value='http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/请输入关键字';this.className='txtSearch'}" onfocus="if(this.value=='请输入关键字'){this.value='http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/';this.className='txtSearch'}" /> <input name="searchdomain" type="hidden" value="#"> <input id="headSearchType" name="searchType" type="hidden" value="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/playlist"> </div> <div class="btnSearch"> <a href="javascript:void(0);"> <span class="lbl">搜索</span> </a> </div> <p class="clearfix"> <a target="_blank" title="箭牌智能马桶" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-70-0-0-900420-(0)-0-0-0-(0).html">箭牌智能马桶</a> <a target="_blank" title="恒洁智能马桶" href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/url.aspx?url=http://pinzhi.hegii.com.hkbmwzone.com/Template1/index.aspx?NodeCode=101033001">恒洁智能马桶</a> <a target="_blank" title="九牧优质龙头" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(九牧).html">九牧优质龙头</a> <a target="_blank" title="东鹏超净马桶" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(马桶).html">东鹏超净马桶</a> <a target="_blank" title="浪鲸奢华卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-(浪鲸).html">浪鲸奢华卫浴</a> </p> </div> </div> </div> <div class="long_nav_bg "> <div class="nav"> <div class="categorys"> <div class="allsort"> <div class="main-tl"><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73188.html" title="卫浴产品大全">产品大全</a></div> <div class="main-con hide" id="main_nav"> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="水龙? class="slt">水龙?/a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 水龙头产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73189.html" title="浴缸龙头">浴缸龙头</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73190.html" title="脸盆龙头">脸盆龙头</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73191.html" title="厨房龙头">厨房龙头</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73192.html" title="浴缸/淋浴龙头">浴缸/淋浴</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73193.html" title="电热水龙?>电热水龙?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73194.html" title="净水器龙头">净水器龙头</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73195.html" title="洗衣机龙?>洗衣机龙?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73196.html" title="拖把池龙?>拖把池龙?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="汉斯格雅" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900454-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="TOTO卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900402-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="高仪" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900418-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高仪" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="普乐? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900846-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-1/2016-1-1810404232.jpg" alt="普乐? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="科勒卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900410-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="科勒卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="朝阳卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-10-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111163220705.jpg" alt="朝阳卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="和成卫浴 " href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900412-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫浴 " width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900454-(0)-0-0.html">汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900418-(0)-0-0.html">高仪</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900846-(0)-0-0.html">普乐?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-10-(0)-0-0.html">朝阳卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900412-(0)-0-0.html">和成卫浴 </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900407-(0)-0-0.html">美标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900444-(0)-0-0.html">雅鼎卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900495-(0)-0-0.html">九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist17-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="花洒" class="hs">花洒</a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 花洒产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73197.html" title="顶喷?>顶喷?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73198.html" title="大淋浴花洒套?>大淋浴花?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73199.html" title="手持花洒">手持花洒</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73200.html" title="龙头+手持花洒">龙头+手持</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73201.html" title="面板淋浴?>面板淋浴?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="高仪" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900418-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高仪" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="汉斯格雅" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900454-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="乐家卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900409-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016204112.jpg" alt="乐家卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="劳芬卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900415-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-10/2019-07-1715263692.jpg" alt="劳芬卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝朗卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900460-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900418-(0)-0-0.html">高仪</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900454-(0)-0-0.html">汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900409-(0)-0-0.html">乐家卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900415-(0)-0-0.html">劳芬卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900407-(0)-0-0.html">美标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900456-(0)-0-0.html">辉煌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900495-(0)-0-0.html">九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist16-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="马桶" class="mt">马桶</a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 马桶产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73202.html" title="普通马?>普通马?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73203.html" title="智能马桶">智能马桶</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73204.html" title="蹲便?>蹲便?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73205.html" title="智能马桶?>智能马桶?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="惠达卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111611122320.jpg" alt="惠达卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="东鹏整装卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900425-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958144324818.jpg" alt="东鹏整装卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="金牌卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900653-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016179592.jpg" alt="金牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="航标卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900555-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111103833.png" alt="航标卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="法恩莎卫? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900421-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-12/2019-07-1717182862.jpg" alt="法恩莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html">惠达卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900425-(0)-0-0.html">东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900555-(0)-0-0.html">航标卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900421-(0)-0-0.html">法恩莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900422-(0)-0-0.html">惠达卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900427-(0)-0-0.html">鹰卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900437-(0)-0-0.html">帝王洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist15-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="浴室? class="ysg">浴室?/a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 浴室柜产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73206.html" title="浴室?>浴室?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73207.html" title="洗衣池柜">洗衣池柜</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73208.html" title="洗衣机浴?>洗衣机浴?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73209.html" title="浴室镜柜">浴室镜柜</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="心海伽蓝" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900458-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625153544293.png" alt="心海伽蓝" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝王洁具" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900437-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/20195714557229.jpg" alt="帝王洁具" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="英皇卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="宜来卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-903728-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/20191313480303.png" alt="宜来卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="席玛卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900974-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016382602.jpg" alt="席玛卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丽珀卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-903306-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900458-(0)-0-0.html">心海伽蓝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900437-(0)-0-0.html">帝王洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-903728-(0)-0-0.html">宜来卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900974-(0)-0-0.html">席玛卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-903306-(0)-0-0.html">丽珀卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900425-(0)-0-0.html">东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-902588-(0)-0-0.html">蒂高卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900653-(0)-0-0.html">金牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900976-(0)-0-0.html">邦妮拓美</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist13-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="淋浴? class="lyf">淋浴?/a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 淋浴房产品分?</div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73210.html" title="定制淋浴?>定制淋浴?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73211.html" title="多功能淋浴房">多功能淋?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73212.html" title="干蒸?>干蒸?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73213.html" title="湿蒸?>湿蒸?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="理想卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900501-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016111312.jpg" alt="理想卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="德立淋浴? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900452-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111614332419.jpg" alt="德立淋浴? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="玫瑰岛淋浴房" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900572-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-12/2018122013545664.jpg" alt="玫瑰岛淋浴房" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="朗斯卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900983-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016147422.jpg" alt="朗斯卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="雅立洁具" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900979-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-1/2019122171738872.jpg" alt="雅立洁具" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="精度淋浴? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-903743-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111164011846.jpg" alt="精度淋浴? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="雅阁" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-903755-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2016-6/2016-6-129194712.jpg" alt="雅阁" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="英皇卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900501-(0)-0-0.html">理想卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900452-(0)-0-0.html">德立淋浴?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900572-(0)-0-0.html">玫瑰岛淋?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900983-(0)-0-0.html">朗斯卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900979-(0)-0-0.html">雅立洁具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-903743-(0)-0-0.html">精度淋浴?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-903755-(0)-0-0.html">雅阁</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900443-(0)-0-0.html">欧路莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900630-(0)-0-0.html">莱博顿卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900445-(0)-0-0.html">益高卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist35-0-0-0-900861-(0)-0-0.html">爱谱乐卫?/a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="浴缸" class="yg">浴缸</a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 浴缸产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73214.html" title="普通浴?>普通浴?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73215.html" title="按摩浴缸">按摩浴缸</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73216.html" title="沐浴?沐浴?>沐浴??/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="TOTO卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900402-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="浪鲸卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900435-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="浪鲸卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="英皇卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900448-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="英皇卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="欧路莎卫? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900443-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-3/2019316114148279.jpg" alt="欧路莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丽珀卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-903306-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="箭牌卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900420-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="箭牌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="安华卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900404-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/201811294334902.jpg" alt="安华卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="法标珠光卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-901335-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-11/2019-07-1711398722.jpg" alt="法标珠光卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900402-(0)-0-0.html">TOTO卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900435-(0)-0-0.html">浪鲸卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900448-(0)-0-0.html">英皇卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900443-(0)-0-0.html">欧路莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-903306-(0)-0-0.html">丽珀卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900420-(0)-0-0.html">箭牌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900404-(0)-0-0.html">安华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-901335-(0)-0-0.html">法标珠光?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist12-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="卫浴挂件" class="wy">卫浴挂件</a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 卫浴挂件产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73217.html" title="卫浴五金套件">卫浴五金?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73218.html" title="浴巾?>浴巾?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73219.html" title="毛巾?>毛巾?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73220.html" title="置物?>置物?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73221.html" title="马桶?>马桶?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73222.html" title="纸巾?>纸巾?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73223.html" title="杯子/杯架">杯子/杯架</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73224.html" title="挂钩">挂钩</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="帝朗卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900460-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="和成卫浴 " href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900412-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫浴 " width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="科勒卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900410-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="科勒卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="华艺卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900659-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="日丰卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-901336-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="松霖家居" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900966-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016254922.jpg" alt="松霖家居" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900460-(0)-0-0.html">帝朗卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900412-(0)-0-0.html">和成卫浴 </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900410-(0)-0-0.html">科勒卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-901336-(0)-0-0.html">日丰卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900966-(0)-0-0.html">松霖家居</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900680-(0)-0-0.html">乐谷卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900826-(0)-0-0.html">卡贝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900844-(0)-0-0.html">亦格卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist10-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-0-(0)-0-0.html" title="五金配件" class="wj">五金配件</a> </dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 五金配件产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73225.html" title="地漏">地漏</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73226.html" title="角阀">角阀</a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73227.html" title="下水?>下水?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73228.html" title="下水?>下水?/a> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73229.html" title="软管">软管</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul> <li> <a target="_blank" title="九牧厨卫" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900481-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="摩恩卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900485-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="恒洁卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="丰华卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900589-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018117172424361.png" alt="丰华卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="辉煌卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900456-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2018-11/20181123112613141.jpg" alt="辉煌卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="日丰卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-901336-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="华艺卫浴" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900659-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫浴" width="97" height="40"> </a> </li> <li> <a target="_blank" title="潜水艇地? href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900679-(0)-0-0.html"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-811293992.jpg" alt="潜水艇地? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900481-(0)-0-0.html">九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900485-(0)-0-0.html">摩恩卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900589-(0)-0-0.html">丰华卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900456-(0)-0-0.html">辉煌卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-901336-(0)-0-0.html">日丰卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900659-(0)-0-0.html">华艺卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900679-(0)-0-0.html">潜水艇地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900455-(0)-0-0.html">中宇厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900856-(0)-0-0.html">老铜匠地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900844-(0)-0-0.html">亦格卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900426-(0)-0-0.html">恒洁卫浴</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist9-0-0-0-900850-(0)-0-0.html">正山卫浴</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""><a target="_blank" href="javascript:void(0);" class="more">更多品类</a></dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73230.html" title="面盆产品分类">面盆产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist14-73-0-0-0-(0)-0-0.html">台上?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist14-74-0-0-0-(0)-0-0.html">嵌入式台?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist14-75-0-0-0-(0)-0-0.html">台下?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist14-76-0-0-0-(0)-0-0.html">立柱?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist14-77-0-0-0-(0)-0-0.html">挂墙台盆</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73231.html" title="水槽产品分类">水槽产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist11-91-0-0-0-(0)-0-0.html">单槽</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist11-92-0-0-0-(0)-0-0.html">双槽</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist11-93-0-0-0-(0)-0-0.html">多槽</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73232.html" title="卫浴软装产品分类">卫浴软装产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist4-111-0-0-0-(0)-0-0.html">防滑?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist4-112-0-0-0-(0)-0-0.html">浴帘</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist4-113-0-0-0-(0)-0-0.html">洗漱套件</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73233.html" title="厨卫电器产品分类">厨卫电器产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-114-0-0-0-(0)-0-0.html">电吹?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-115-0-0-0-(0)-0-0.html">干手?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-116-0-0-0-(0)-0-0.html">暖风?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-117-0-0-0-(0)-0-0.html">浴霸</a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-118-0-0-0-(0)-0-0.html">换风?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-119-0-0-0-(0)-0-0.html">热水?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-120-0-0-0-(0)-0-0.html">煤气?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist3-121-0-0-0-(0)-0-0.html">抽油烟机</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73234.html" title="橱柜产品分类">橱柜产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist137-263-0-0-0-(0)-0-0.html">整体橱柜</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73235.html" title="瓷砖产品分类">瓷砖产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-252-0-0-0-(0)-0-0.html">玻化?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-253-0-0-0-(0)-0-0.html">釉面?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-254-0-0-0-(0)-0-0.html">仿古??/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-257-0-0-0-(0)-0-0.html">抛晶?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-258-0-0-0-(0)-0-0.html">马赛?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-259-0-0-0-(0)-0-0.html">微晶?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-260-0-0-0-(0)-0-0.html">通体?/a> <a target="_blank" href="http://ljc.jieju.cn.hkbmwzone.com/prodlist138-261-0-0-0-(0)-0-0.html">其他类瓷?/a> <br> <br> </div> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_nav"> <ul> <li> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73236.html" title="理家城首?>首页</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list36.html" title="卫浴评测">优品评测</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list37.html" title="卫浴搭配选购">卫厨搭配</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list435.html" title="好物种草">好物种草</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list434.html" title="达人晒货">达人晒货</a> </li> <li> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73237.html" title="口碑中心">口碑</a> <span class="hot">?/span> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list304.html" title="卫浴保养">保养</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list296.html" title="卫浴安装">安装</a>` </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list42.html" title="卫浴选购">选购</a> </li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list380.html" title="产品维修">维修</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="leader-title wrap"> <input type="hidden" id="infoId" value="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/810892" /> <input type="hidden" id="keys" value="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/卫生间搭?卫生间设?卫生间趋? /> <input type="hidden" id="wapUrl" value="http://m.jieju.cn.hkbmwzone.com/News/20190624/Detail810892.shtml" /> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73238.html" target="_blank">当前位置:理家城 > </a> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list37.html" target="_blank">卫厨搭配 > </a> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/" style="cursor:default">正文</a> </div> <div class="content-div wrap" style="padding-top:0;"> <div class="content-left"> <div class="content-title"> <div class="title">卫生间注意这几点,稳稳地甩别人家10条街?/div> <div class="car"> <span>2019-07-17 14:14:00</span> <span>作?sunna</span> <span>来源:中洁网</span> <span><img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/view@2x.png" alt="">3.0w</span> <span class="car-span1"><img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/pl@2x.png" alt=""><span class="commentCount">0</span></span> <span class="car-span2"> <img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan@2x.png" alt="" /><span class="LikeNewsCount">78</span> </span> </div> </div> <div class="content-detail"> <p> 一个高品质卫生间设计的背后,一定藏着一颗精致的灵魂。对于卫生间的设计,有哪些设计是会比较有质感的呢?我们一起来看看吧!</p><p> <strong>洗漱台外?/strong></p><p> 日常生活中,难免会遇到卫生间排队的情况。特别是清晨时分,小小的卫生间更是拥挤。其实可以把家里的洗漱台放到卫生间的外边,让马桶和淋浴间在里面,这样不仅可以提高使用效率,优化生活需求,也让卫生间更有品质感?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698204437199972629896.jpg" style="" title="1.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698204440324974386558.jpg" style="" title="2.jpg"/></p><p> 将卫生间的洗漱台放外边,不仅在使用上可以让如厕、沐浴互相不干扰,而且还能保证牙刷、毛巾等私人贴身用品不被卫生间的细菌污染。这也是一种非常彻底的卫生间干湿分离的方法?/p><p> <strong> 壁挂式设?/strong></p><p> 当中小户型的房子的数量越来越多的时候,壁挂式设计也被越来越多的人选择。壁挂式浴柜、壁挂式洗漱台、壁挂式马桶,它们不仅仅设计独特还能够节省空间,而且也能够贴合人们的生活需求?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698205904387472847784.jpg" style="" title="3.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698205913762478117772.jpg" style="" title="4.webp.jpg"/></p><p> 壁挂式设计可以让整个卫生间非常有质感,而且看起来宽敞整洁?/p><p> <strong>如厕?洗漱区收纳设?/strong></p><p> 一个干净整洁,有品质的卫生间,自然少不了合理的收纳,有人苦恼没有地方安装收纳柜或者收纳架,其实只要我们合理利用马桶后方及洗漱区的墙面就能收纳很多东西,哪怕只?.5㎡,也能够大有用处?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698208377824978857274.jpg" style="" title="5.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698208385637476599845.jpg" style="" title="6.jpg"/></p><p> 这些空白的墙体,浪费了真的很可惜,装上收纳柜、壁龛等都可以是让卫生间增加收纳的好方法?/p><p> <strong> 整体卫浴定制</strong></p><p> 我们正处在“定制”时代,“定制”无处不在。当创意与舒适成为人们休闲的主旋律,寻找多元化、现代、个性的设计成为了现代人新的生活选择。浴室柜的整体定制正好符合了人们对生活品质升级的需求,整体卫浴可以让整个空间更加的有序而又享有美感?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698209738762476032181.png" title="图片4.png" alt="图片4.png"/></p><p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(165, 165, 165);"> 图源:迪尔雅墅品22浴室?/span></p><p><span style="color: rgb(165, 165, 165);"></span></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698211960637473944685.png" title="图片5.png" alt="图片5.png"/></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(165, 165, 165); text-align: center;">迪尔雅墅?2浴室柜储物区</span><br/></p><p><span style="color: rgb(165, 165, 165);"></span></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698215751262474430322.png" title="图片6.png" alt="图片6.png"/></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(165, 165, 165); text-align: center;">迪尔雅墅?2浴室?/span><span style="color: rgb(165, 165, 165);">沐浴?/span><br/></p><p> 选择了整体浴室柜,不用费心去规划梳洗区,化妆区,沐浴区,储物区,衣帽区。它可以非常合理的去帮你完成整个空间规划。而如果你喜欢简约中带点性冷淡风格的卫浴间,不烦参考下迪尔雅墅?2采用了时下最流行的岩板材质作为面板搭配以布鲁灰颜色,让劳伦金以及凝脂岩板黑白相交,整个空间冷淡中却很有时尚感?/p><p> <strong> 智能毛巾?/strong></p><p> 做有品质的卫生间,能够极大程度上提升生活舒适度,对于卫生间的贴心设计也是如此,比如智能加热毛巾架越来受欢迎。相信生活在南方的小伙伴深有体会,雨季的时候,卫生间的毛巾潮湿有霉味,冬季湿漉漉的毛巾,更是让人讨厌?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698221460637477588317.jpg" style="" title="7.jpg"/></p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190624/6369698221496574978246335.jpg" style="" title="8.jpg"/></p><p> 如果卫生间装上一个电热毛巾架,不仅可以装饰、也可储物、一举多得,从此卫生间的毛巾即可告别发霉潮湿?/p><p><br/></p> </div> <div class="end">~ END ~</div> <div class="main_visual" id="bottomAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image"> <ul> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next"></a> </div> <span class="recommend">广告</span> </div> <div class="imgstorage"> <div class="imgstorage-top"> <span>高清图库</span> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73239.html" target="_blank">更多</a> </div> <div class="imgstorage-bottom"> <ul> <li> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73240.html" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201975174934451.jpg" alt="银彩挂灯,匠手成?> <div class="img-text"> <div>[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">银彩挂灯,匠手成?/div> </div> </a> </li> <li> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73241.html" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174838142.jpg" alt="遇见心仪之物,是一种缘?> <div class="img-text"> <div>[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">遇见心仪之物,是一种缘?/div> </div> </a> </li> <li> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73242.html" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174424147.jpg" alt="绝对精确度:像DIAMOND钻石"> <div class="img-text"> <div>[浴品设计]</div> <div class="imgstorage-text">绝对精确度:像DIAMOND钻石</div> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="comment"> <form action=""> <div class="comment-title">评论(<span class="commentCount">0</span>)</div> <textarea name="" id="textarea" cols="20" rows="7" placeholder="说点什么吧~"></textarea> <div class="comment-user"> <img style="width:50px;" src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/img/newsHead.png" alt=""> <span class="username">游客</span> <span class="btn-commit">发表评论</span> </div> <div id="infoComment"></div> <div class="remind"><a href="javascript:initCommentHtml();" style="text-decoration:underline">加载更多</a></div> </form> </div> </div> <div class="content-right"> <div class="guess"> <div class="guess-title"> 猜你想看 <span class="span1"></span><span class="span2"></span><a href="javascript:refresh();">换一?/a> </div> <div id="infoList1"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190710/Detail811096.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/2019710142042416.png" alt="你是什么垃圾?"> <div class="guess-text">你是什么垃圾?</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190709/Detail811086.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201979173228455.JPG" alt="听说现在更换一样东西,会多了一个步?> <div class="guess-text">听说现在更换一样东西,会多了一个步?/div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190706/Detail811058.shtml" target="_blank"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197616254712.jpg" alt="下一个网红轻奢浴室柜 帮你找好?> <div class="guess-text">下一个网红轻奢浴室柜 帮你找好?/div> </a> </div> </div> <div id="infoList2" style="display:none;"> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190703/Detail811005.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197395926144.jpg" alt="方寸不乱|安华卫浴西雅图浴室柜测评"> <div class="guess-text">方寸不乱|安华卫浴西雅图浴室柜测评</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190703/Detail811004.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-7/201973181612522.jpg" alt="这里总有一款浴室柜能戳动你心!"> <div class="guess-text">这里总有一款浴室柜能戳动你心!</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20190628/Detail810954.shtml" target="_blabk"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019628141152588.png" alt="种草 东鹏整装空间 真正的国货之?> <div class="guess-text">种草 东鹏整装空间 真正的国货之?/div> </a> </div> </div> </div> <div id="scroll-div"> <div class="main_visual1" id="rightAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con1"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image1"> <ul> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev1"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next1"></a> </div> <span class="recommend1">广告</span> </div> <div class="hot"> <div class="brand-title"> 热门标签<span class="span1"></span><span class="span2"></span> </div> <ul> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73243.html" target="_blabk">潮州卫浴</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/Special/2016ylwy/" target="_blabk">宜来卫浴新品</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20160414/Detail787842.shtml" target="_blabk">宜来</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73244.html" target="_blabk">安华睿盾预售</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/Special/2015jomoofbh/" target="_blabk">九牧智慧卫浴</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blabk">东鹏洁具</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/weiyu/pinpai900409.html" target="_blabk">乐家卫浴</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20160415/Detail787861.shtml" target="_blabk">惠达</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/special/2015hegii/" target="_blabk">节水</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/weiyu/pinpai903689.html" target="_blabk">TAKA卫浴</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/special/2015arrow/" target="_blabk">箭牌卫浴</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/News/20150619/Detail777580.shtml" target="_blabk">菲时?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="footer1"> <div class="wrap footer-div"> <div class="left"> <ul class="left-title"> <li><span></span>新闻?/li> <li><span></span>十大品牌</li> <li><span></span>沸腾?/li> <li><span></span>导购</li> <li><span></span>图库</li> <li><span></span>其他</li> </ul> <div class="left-ul"> <ul> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/hanye.html" target="_blank">热点</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list196.html" target="_blank">人物</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list358.html " target="_blank">国际</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list307.html " target="_blank">数据</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list54.html" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/special.html" target="_blank">专题</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73245.html" target="_blank">图库</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73246.html" target="_blank">视频</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73247.html" target="_blank">中国卫浴</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73248.html" target="_blank">汗蒸?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73249.html" target="_blank">五金卫浴</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73250.html" target="_blank">智能马桶</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73251.html" target="_blank">世界卫浴</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73252.html" target="_blank">淋浴?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73253.html" target="_blank">水龙?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73254.html" target="_blank">浴室?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73255.html" target="_blank">卫厨优品</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73256.html" target="_blank">在线报名</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73257.html" target="_blank">最新动?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73258.html" target="_blank">检测过?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73259.html" target="_blank">关于沸腾?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list36.html" target="_blank">优品测评</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list435.html" target="_blank">好物种草</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list434.html" target="_blank">达人晒货</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list37.html" target="_blank">卫厨搭配</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/news/list42.html" target="_blank">选购锦囊</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73260.html" target="_blank">浴室?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73261.html" target="_blank">水龙?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73262.html" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73263.html" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73264.html" target="_blank">淋浴?/a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73265.html" target="_blank">全卫定制</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73266.html" target="_blank">浴缸</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73267.html" target="_blank">面盆</a></li> </ul> <ul> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73268.html" target="_blank">招商</a></li> <li><a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73269.html" target="_blank">投诉</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/PinPai/gjmpg/" target="_blank">国际?/a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/special/zgcwgys/" target="_blank">年刊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right"> <img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/Img/code.jpg" alt=""/> <div>中洁网官方微信二维码</div> </div> </div> </div> <div class="footer2"> <div class="wrap"> <div class="footer-detail-2"> <div class="footer-nav-logo"></div> <ul class="footer-nav"> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/index.html" rel="nofollow" target="_blank">网站简?/a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/youshi.html" rel="nofollow" target="_blank">网站优势</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/fuwu.html" rel="nofollow" target="_blank">网站服务</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/hezuo.html" rel="nofollow" target="_blank">网站合作</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/job.html" rel="nofollow" target="_blank">诚聘英才</a></li> <li> <a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/contact.html" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a> </li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/Money.html" rel="nofollow" target="_blank">汇款帐号</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/about/yqlj.html" target="_blank">友情链接</a></li> <li><a href="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/map.aspx" target="_blank">网站导航</a></li> </ul> <ul class="footer-show"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <p>全国免费服务热线?00-661-8887</p> </div> <div style="width:100%;margin: 0 auto;text-align:center;padding-top: 30px;"> <a href="http://hkbmwzone.com/a/20190717/73270.html" target="_blank" style="color:#696c76;">闽B2-20040156?7</a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn.hkbmwzone.com/portal/registerSystemInfo?recordcode=35020302032950" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"> <img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left; margin-top: 5px;"><span style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin:6px 0px 0px 5px; color:#666;"> 闽公网安? 35020302032950? </span> </a> </div> </div> </div> </footer> <div class="fixed-icon"> <img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/top@2x.png" alt="" id="scrolltop"> <img src="http://www-jieju-cn.hkbmwzone.com/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/comment@2x.png" alt="" id="messages"> </div> <div class="delete-alert hidden"> <div class="delete-con"> <div class="titlte">确认删除这条回复?</div> <div class="btn"> <div class="btn-sure">确认</div> <div class="btn-cancel">取消</div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>